Veckobild.

Här kommer jag visa den enligt mig bästa bilden,
tagen av mig under veckan.